Stöd och matchning

Tryck här för att hitta allas direkta länkar och CV

Vi välkomnar även dig som behöver lite coaching och mentorskap för att få ihop allt det du behöver för att bli synlig för en arbetsgivare. Tryck här för att skriva in dig i vår gemenskap eller för att få mer information

Är du intresserad av en mentor som kan guida dig till alternativ inkomst eller leda dig till entreprenörskap eller att öppna ditt eget företag eller arbeta som egen. Du kan anlita vår expertis i området men du kan även välja att komma med som så får du kurserna kostnadsfritt.

BeBackWork samverkar med många. Vår uppgift är att skapa fler förutsättningar för fler. Vi värnar om all typ av kunskap och nätverk som kan leda till mer arbeten för våra inskrivna

Vi synliggörs även på externa plattformar som Kul&Reko, du är välkommen in som medlem och få en mängd förmåner som utbildning och coaching. Du får även information om en rad företag och andra medlemmar som både kan vara intresserade av dig som arbetare men även som vän. Välkommen in och bli gärna medlem du också.

Värna om varandra! Det är klokt att veta hur saker fungerar för att använda rätt språk och göra vad som förväntas för att bli intressant på arbetsmarknaden. Allt detta är vi bra på, vi värnar om att våra medarbetare förstår och därför anpassar sig till arbetsmarknadens krav. Det är just det som vi är bra på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *